تحلیل المان محدود یک گسکت لاستیکی در آباکوس

تحلیل المان محدود یک گسکت لاستیکی در آباکوس

تحلیل-المان-محدود-یک-گسکت-لاستیکی-در-آباکوسفیلم آموزشی تحلیل المان محدود یک گسکت لاستیکی در آباکوس، در این فیلم آموزشی به بررسی رفتار یک گسکت لاستیکی تحت فشار پرداخته می شود و قابلیت Self-contact در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار میگیرد. دانلود فایل


شهرفایل